Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży - zwalczanie wysokiego bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia.

Czytaj więcej

Model Miechowski

Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla młodzieży w powiecie miechowskim.

Czytaj więcej

EduStrefa

Przygotowane w ramach projektu materiały informacyjne, edukacyjne pomagające zrealizować cele Gwarancji dla Młodzieży

Czytaj więcej

Eksplorator

Informacje dotyczące realizacji projektu, jak również eksplorator standardów zawodowych

Czytaj więcej

Aktualnościwięcej

Targi edukacji i pracy (28)

Etap czwarty | Ewaluacja modelu

30 listopada 2014

Projekt oraz model zostały poddawane ewaluacji – ocenie wewnętrznej i zewnętrznej. Celem monitorowania projektu była kontrolowanie postępu prac oraz jakości wykonywanych działań. Za monitoring odpowiedzialny był zespół ekspertów i specjalistów, zatrudnionych do tej części projektu. Obserwacja postępu przedsięwzięcia zapewnia zgodną z planem jego realizację oraz eliminuje ewentualne problemy i nieścisłości. Monitoring był ciągły i systematyczny. Eksperci zbierali […]

Czytaj więcej
Kraków (18)

Etap piąty | Seminaria edukacyjne – podsumowanie

4 listopada 2014

28 października zakończyliśmy ostatnie z 6 seminariów edukacyjnych w całej Polsce, podczas których poruszone zostały tematy związane m.in. z możliwościami pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycje w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym m.in. w ramach programu PO WER, Erasmus+ oraz Gwarancje dla młodzieży. Seminaria odbyły się się w Warszawie (7 października), Krakowie (9 października), Katowicach (16 października), we […]

Czytaj więcej

Scenariusze zajęćwięcej

więcej
210
min

Dobry planista

Obszary wsparcia: Zarządzanie czasem, Autorefleksja

Cele: Dostrzeżenie korzyści płynących z planowania działań, Określenie kroków na drodze do celu, Stworzenie planu osiągnięcia celu, Poznanie przez uczestników zasad związanych z zarządzaniem czasem, Uświadomienie uczestnikom jaki wpływ może mieć mądre zaplanowanie czasu na skuteczność ich działań, Zrozumienie, jak istotne jest zarządzanie sobą w czasie , Poznanie Tabeli Zarządzania Czasem, Umiejętność planowania rozkładu zajęć , Umiejętność wyznaczania priorytetów , zrozumienie, jak istotne jest zarządzanie sobą w czasie, poznanie Tabeli Zarządzania Czasem, umiejętność planowania rozkładu zajęć, umiejętność wyznaczania priorytetów

więcej
400
min

Pracujemy nad sobą!

Obszary wsparcia: Samopoznanie, Pobudzenie motywacji, Zarządzanie czasem, Autorefleksja

Cele: Stworzenie przyjaznej, otwartej atmosfery na zajęciach , Lepsze poznanie się uczestników zajęć , Elementarna autorefleksja, Umiejętność dostrzegania inspiracji w codziennym życiu, Uświadomienie uczestnikom w jaki sposób mogą kreować otaczającą ich rzeczywistość , Poznanie sposobów wpływania na swoje zadowolenie z życia, Zrozumienie, że nasz nastrój w ogromnej mierze zależy od nas, Zrozumienie potrzeby kształtowania dobrych nawyków myślenia, Dostrzeżenie korzyści płynących z planowania działań, Określenie kroków na drodze do celu, Stworzenie planu osiągnięcia celu, Poznanie przez uczestników zasad związanych z zarządzaniem czasem, Uświadomienie uczestnikom jaki wpływ może mieć mądre zaplanowanie czasu na skuteczność ich działań