Inwentaryzacja spis z natury

Jest wiele przypadków, w których wykonanie spisu z natury okazuje się niezbędne. W przypadku dużych firm, posiadających aktywa w magazynach, ta forma inwentaryzacji pozwala skonfrontować faktyczny stan środków z informacjami znajdującymi się w księgach rachunkowych i raportach. Mając na uwadze najwyższy stopień profesjonalizmu, firma Remanent Polska – lider na rynku inwentaryzacyjnym, świadczy swoje usługi w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji i spisów z natury dużym i średnim polskim firmom.


RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Sp. z o. o.
Wiślana 8
00-317 Warszawa
tel. +48 22 460 53 5